Shota NAKAJIMA

JCOM / 2016 Recruit

Client : JCOM

Date : 2016/03

Team :

D: Ken Yoshioka
DP: Shota Nakajima
AC: Hikari Honma
Gaffer/SD: Keita Kawahara

BACK

BACK