Shota NAKAJIMA

ICEBOX TVCF

Client : 森永製菓

Date : 2017/07

Team :

P: Hatch
Dir: Tatsuya Maekawa
DP: Shota Nakajima
1st AC: Hikari Honma
2nd AC: Yoshiki Iwanami

BACK

BACK