Shota NAKAJIMA

Fly or Die「矛と盾」MV

Client : Fly or Die

Date : 2016/01

Team :

D: Keita Kawahara
DP/ED: Shota Nakajima
Cam: Hikari Honma
Gaffer: Ken Yoshioka

BACK

BACK