Shota NAKAJIMA

カフカの東京絶望日記

Client : BANDAI NAMCO Arts

Date : 2019/04

Team :

D: Takuya Kato
P: Yuichi Shibahara
DP: Shota Nakajima
AC: Ken Yoshioka, Arata Mori
LI: Masato Tsuchiyama
Prod: dub

BACK

BACK