Shota NAKAJIMA

あおいろなおし

Client :

Date : 2018/03

Team :

Dir: Takuya Kato
DP: Shota Nakajima
AC: Ken Yoshioka, Kosuke Okuzumi
Light: Masato Tsuchiyama, Shinsaku Morita
Grip: Kohei Kobayashi

BACK

BACK